Algemene Voorwaarden Groepslessen

 

Algemene Voorwaarden groepslessen:
 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De lessen bij Vitaal Outdoor worden gegeven door gediplomeerde trainers, maar de lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 • Het is verplicht om blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de trainer.
 • Het kan voorkomen dat de les niet doorgaat ivm met extreme weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment de les inhalen.
 • Vitaal Outdoor is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemers.
 • Vitaal Outdoor biedt flexibele abonnementen en rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Vitaal Outdoor biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
 • Strippen en/of abonnementen zijn niet aan derden overdraagbaar.
 • Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Vitaal Outdoor biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 • Opzegtermijn is 1 maand.
 • De abonnementen en/of strippenkaarten dienen vooraf te worden betaald.
 • Als klant verklaar je in goede fysische en psychische gezondheid te zijn en dat je geen risico’s hebt op hartfalen, eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is.
 • Deelname aan de sportactiviteit en training geschiedt geheel op eigen risico. Wij besteden veel zorg aan een persoonlijke en professionele begeleiding, maar de medewerker(s)/trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel.
 • Op feestdagen zijn er geen groepslessen. In alle schoolvakanties is er geen yoga. (grote vakantie 2 weken)
 • Een abonnement is maandelijks opzegbaar. Dus 1 maand opzegtermijn. En er is geen restitutie van geld mogelijk.
 • Bij minder dan 5 deelnemers kan de trainer beslissen om de training niet door te laten gaan.
 • Bij het aangaan van een abonnement of strippenkaart geeft de sport(st)er toestemming dat Vitaal Outdoor de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor een nieuwsbrief en/of groepsapp betreft activiteiten binnen Vitaal Outdoor.
 • De groepsapp is alleen bedoelt voor relevante berichten omtrent de trainingen en activiteiten binnen Vitaal outdoor. Persoonlijke berichten direct naar de trainer zelf sturen.
 • Aan en afmelden voor een training geschiedt via de app fitmanager binnen de gestelde tijd.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden overhandigd.
 • Na het beëindigen van het lidmaatschap kan de sport(st)er aangeven dat zijn/haar gegevens uit het systeem moeten worden verwijderd.  Zonder bericht bewaard Vitaal Outdoor 3 jaar de persoonsgegevens, daarna zullen deze worden verwijderd.
 • Bij het aangaan van lidmaatschap geeft de sport(st)er toestemming dat tijdens de trainingen foto’s gemaakt kunnen worden. Deze worden gebruikt o.a. voor social media. Wilt de sport(st)er dit niet, dan kan hij of zij dit aangeven via een mail naar info@vitaaloutdoor.nl .
 • Bij het inschrijven op fitmanager stem je in om af en toe (hooguit 6 per jaar) een nieuwbrief te ontvangen. Zo kunnen wij alle leden en oud leden informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen de club.  Ben je niet meer actief bij Vitaal Outdoor en wil je geen nieuwbrief ontvangen? Meld dit dan via info@vitaaloutdoor.nl dan worden al je gegevens uit fitmanager verwijderd.

 

Facebook