Algemene voorwaarden

1. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De lessen bij Vitaal Outdoor worden gegeven door gediplomeerde trainers, maar de lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

2. Het is verplicht om blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de trainer.

3. Het kan voorkomen dat de les niet doorgaat ivm met extreme weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment de les inhalen.

4. Vitaal Outdoor is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemers.

5. Vitaal Outdoor biedt flexibele abonnementen en rittenkaarten aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Vitaal Outdoor biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

6. Kaarten en/of abonnementen zijn niet aan derden overdraagbaar.

7. Een abonnement heeft een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Vitaal Outdoor biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.

8. De abonnementen en/of rittenkaarten dienen vooraf te worden betaald.

9. Als klant verklaar je in goede fysische en psychische gezondheid te zijn en dat je geen risico’s hebt op hartfalen, eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is.

10. Deelname aan de sportactiviteit en training geschiedt geheel op eigen risico. Wij besteden veel zorg aan een persoonlijke en professionele begeleiding, maar de medewerker(s)/trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel.

11. Bij minder dan 5 aanmeldingen kan een les worden geannuleerd.

 

Download hier onze algemene voorwaarden voor onze Groepslessen

Download hier de algemene voorwaarden voor het Power Vitaal Traject

Facebook