Algemene voorwaarden Personal Training

  • Bij het aangaan van een Power Vitaal Traject komen beiden partijen overeen om het traject aan te gaan binnen de afgesproken periode die op de factuur staat.
  • Binnen het Traject mag slechts 1 keer een afspraak worden verzet door beiden partijen.
  • Door onmacht of ziekte kan het traject maximaal 1 week worden verlengd.
  • Vitaal Outdoor geeft geen restitutie van gelden.
  • De factuur voor de verleende diensten, dient vooraf gaand het traject te worden betaald.
  • De klant verklaard volledige commitment om tot gericht resultaat te komen.
  • De klant verklaard in goede fysische en psychische gezondheid te verkeren en geen risico’s heeft op hartfalen, eetstoornissen of andere medische aandoeningen waarbij sporten risicovol is.
  • Deelname aan de sportactiviteit en training geschiedt geheel op eigen risico. Wij besteden veel zorg aan een persoonlijke en professionele begeleiding, maar de medewerker(s)/trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel.
Facebook